Devil’s Tongue Yellow

Fatalii
26.03.2020
Datil Pepper
26.03.2020
Skovila: 325000 🌶 Zemlja porekla: USA

125,000 – 325,000 Scoville jedinica. Slična veličini, boji i obliku kao Fatalii. Koža je glađa i manje ljutine.
Žarko žute boje.